Informacje o COVID-19
29 marca 2022

PRZYJDŹ NA BEZPŁATNE BADANIA KOLONOSKOPOWE ZE ZNIECZULENIEM

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

Numer projektu: RPMP.08.06.02-12-0332/20

Bezstresowe badania kolonoskopowe dla mieszkańców powiatu dąbrowskiego i limanowskiego

dzięki zwiększeniu świadomości zdrowotnej rozwoju profilaktyki w kierunku diagnostyki raka jelita grubego.

NIE ZWLEKAJ!!!

PRZYJDŹ NA BEZPŁATNE BADANIA

KOLONOSKOPOWE

ZE ZNIECZULENIEM

 

W ramach projektu nr RPMP.08.06.02-12-0332/20

„Bezstresowe badania kolonoskopowe dla mieszkańców powiatu dąbrowskiego i limanowskiego

dzięki zwiększeniu świadomości zdrowotnej rozwoju profilaktyki w kierunku diagnostyki raka jelita grubego”

 

 

Wartość Projektu:

 

Udział Unii Europejskiej:

 

 

Okres Realizacji :

 

 

 

852 075,00 zł

 

809 471,25 zł

95%

 

01.02.2021-31.12.2022

 

Kolonoskopia to jedyne badanie, za pomocą którego można dokładnie ocenić jelito grube oraz rozpoznać i usunąć polipy. Taki zabieg znacząco redukuje ryzyko zachorowania na raka jelita grubego w przyszłości. Kolonoskopia pozwala także wykryć raka jelita grubego w jego wczesnym etapie rozwoju, który jest całkowicie uleczalny.

Do badań kwalifikują się:

Osoby mieszkające lub osoby pracujące lub uczące się w powiecie dąbrowskim i limanowskim, są to:

  • Osoby w wieku 50-65 lat,
  • Osoby w wieku 40-49 lat, które krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • Osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha; w tej gr. osób konieczne jest potwierdz. rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Program profilaktyczny finansuje tylko pierwsze badanie w tej grupie osób,
  • Osoby w wieku od 20 do 49 lat pochodzące z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej –FAP; w tym przypadku konieczne jest potwierdzenie z poradni genetycznej. Program profilaktyczny finansuje tylko pierwsze badanie w tej grupie osób

W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które miały wykonywaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat i z objawami klinicznymi sugerującymi istnienie raka jelita grubego.

W projekcie nie może brać udziału osoba, która jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia uczestników projektu są tego samego rodzaju lub zmierzają do tego samego celu/korzyści dla uczestników projektu – Oświadczenie uczestnika.

Na etapie rekrutacji osobom zgłaszającym się będą zadawania pytania o potrzeby specjalne. Wnioskodawca będzie potwierdzał przynależność do grup: osób, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, osób z rodziny z zespołem Lyncha, osób pochodzących z rodziny z zespołem FAP na podstawie oświadczenia.

Badania kolonoskopowe będą wykonywane w dogodnych terminach w godzinach popołudniowych i wieczornych pn-pt w godz.9-18 i w soboty w godz. 8-14.

REJESTRACJA:

Poniedziałek –Piątek 08.00-20.00

Telefon: 14 627 56 58
Telefon komórkowy: 515 058 703
Rejestracja kolonoskopia: 513 124 140

e-mail: euromed@poczta.onet.pl

 

Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 515 058 703 oraz 14 627 56 58.