Informacje o COVID-19

Informacje o COVID-19

W związku z nadal utrzymującym się zagrożeniem epidemiologicznym i działaniami podejmowanymi w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażenia SARS-COV-2, Centrum Medyczne Euromed w trosce o bezpieczeństwo pacjenta, wprowadza następujące zasady świadczenia usług medycznych i organizacji pracy:

Wizyta  zostanie udzielona tylko pacjentom zdrowym,  bez objawów charakterystycznych dla zakażenia wirusem SARS CoV-2,  w tym kaszlu, duszności, gorączki.

  1. Na terenie Centrum Medycznego obowiązkowe jest noszenie maseczki zasłaniającej nos i usta (pacjenci powinni zabezpieczyć maseczki we własnym zakresie),
  2. Należy zachować minimum 2 metrową odległość od innych osób na korytarzach,
  3. Przy rejestracji jednocześnie mogą znajdować się dwie osoby,
  4. Prosimy o przychodzenie na wizyty lekarskie bez udziału osób towarzyszących (wyjątek: dzieci, osoby z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielny pobyt w placówce).
  5. Prosimy o  stosowanie się do wyznaczonych terminów i godzin  wizyt lekarskich, w celu uniknięcia gromadzenia się pacjentów na korytarzach Centrum Medycznego Euromed. W przypadku opóźnień mogą zostać Państwo poproszeni o zaczekanie na zewnątrz budynku.
  6. Przed wejściem do naszej placówki, należy zdezynfekować ręce,  personel zmierzy Państwu temperaturę i poprosi o wypełnienie ankiety epidemiologicznej, którą należy przekazać pracownikom w rejestracji (prosimy zabrać swój długopis, okulary do czytania). W sytuacji kiedy dwukrotny pomiar temperatury wykaże 37,5 ºC lub więcej pacjent nie będzie mógł skorzystać z wizyty lekarskiej. W takim przypadku pacjent musi udać się do lekarza POZ lub skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną
  7. Przed wejściem do gabinetu lekarskiego prosimy o pozostawienie na wieszaku wierzchniego okrycia.
  8. Należy utrzymać bezpieczny dystans w gabinecie lekarskim

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do w/w zasad i obostrzeń, gdyż ich nieprzestrzeganie może skutkować odmową przyjęcia na zaplanowaną wizytę w Centrum Medycznym Euromed.Wszyscy pacjenci mają też obowiązek stosowania się do poleceń pracowników Euromedu, przede wszystkim rejestratorek i pielęgniarek.

W tym trudnym czasie życzymy Państwu dużo zdrowia i spokoju!